мапа на сајтот | english | македонски

Производи и Услуги

  • 1 Идадија Инженеринг произведува заварени арматурни мрежи за примена во градежништво со различни димензии.прочитај повеќе...
  • 2 Идадија Инженеринг произведува истегната арматура за примена во градежништво со различни димензии.прочитај повеќе...
  • 3 Идадија Инженеринг произведува калибрирано железо за примена во градежништво со различни димензии.прочитај повеќе...
  • 4 Идадија Инженеринг има најсовремени машини за производство на заварени арматурни мрежи.прочитај повеќе...
  • 5 Идадија Инженеринг има најсовремени машини за производство на калибрирано железо.прочитај повеќе...
  • 6 Идадија Инженеринг има најсовремени машини за производство на палена жица со разлини димензии.прочитај повеќе...
  • 7 Идадија Инженеринг има најсовремени машини за производство на палена жица со разлини димензии.прочитај повеќе...
  • 8 Идадија Инженеринг има најсовремени машини за сечење и виткање на арматура.прочитај повеќе...
  • 9 Идадија Инженеринг нуди транспорт со најсовремени возила за тие намени.прочитај повеќе...

Бетонско железо

Калибрирано железо

Арматурни мрежи

Спремна арматура

Истегната арматура

Палена жица

Истегнување арматура

Изнајмување потпирачи

Транспорт

ДОМА | ЗА НАС | ПРОИЗВОДИ | ПОГОНИ | КОНТАКТ | МАПА НА САЈТОТ

contact@idadija-inz.com.mk

Тел.2650 304; 2650 347

Copyright © IDADIJA INZENERING. All rights reserved

POWERED BY DNK DESIGN